Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

U/Uw: de klant die een Contract aangaat via de Website.

Gemini: het bedrijf dat officiële Gemini-producten verkoopt.

Website: de website www.gemini-official.com

Producten: de producten die Gemini via de Website verkoopt.

Bestelling: de bestelling van Producten via de Website.

Algemene voorwaarden: de verkoopvoorwaarden.

Orderbevestiging: de e-mail die door Gemini naar u is verzonden met de acceptatie van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.

Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen u en Gemini.

2.   Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u Producten aanschaft via de Website en deze Producten worden geleverd. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst. Door te bevestigen dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bestelling en de Orderbevestiging het contract tussen u en Gemini voor de levering van Producten. Een kopie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op onze website.

Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, de Producten of je Bestelling, neem dan contact met ons op via e-mail naar info@gemini-official.com

3.   Productinformatie

Gemini levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig accuraat is. Gemini garandeert echter niet dat er geen fouten zijn in de beschrijving en/of prijsstelling van de Producten. Niets van het materiaal op de website mag worden beschouwd als een verklaring of representatie met betrekking tot producten.

Gemini spant zich naar redelijkheid in om de eigenschappen van Producten, inclusief de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven. Omdat de daadwerkelijke kleur die u ziet afhankelijk kan zijn van uw computersysteem en instellingen en de Producten van Gemini handgemaakt zijn, kan Gemini niet garanderen dat het geleverde Product volledig overeenkomt met het op de Website weergegeven Product.

Gemini behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over Producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) die op de Website wordt weergegeven, te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten hebben echter geen invloed op reeds ingediende en geaccepteerde Bestellingen.

Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven Producten.

4.   Een bestelling plaatsen

Door een bestelling op de website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

Om een Bestelling te plaatsen, selecteert u de Producten op de Website, plaatst u de Producten in de winkelwagen, selecteert u de gewenste verzendmethode en betaalt u voor de Producten. Gemini kan geen bestellingen accepteren die op een andere manier zijn geplaatst dan hierboven beschreven.

Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde Producten te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door Gemini. Gemini kan te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:

  • U heeft onjuiste informatie verstrekt;
  • De Website bevat een fout met betrekking tot de Producten die u heeft besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de Producten);
  • De Producten die u heeft besteld zijn niet langer beschikbaar via de Website;
  • Gemini vermoedt dat u jonger bent dan 18 jaar;

  Gemini is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van producten van de website, het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud op de website, het weigeren een bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.

  Als Gemini uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal Gemini zo snel mogelijk per e-mail contact met u opnemen. Als Gemini uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de Producten niet meer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de Producten waarvoor de Bestelling is geplaatst, zal Gemini u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. In dat geval zal Gemini de bestelling van die producten annuleren en wordt het bedrag dat u voor die producten hebt betaald, terugbetaald.

  Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt u een geautomatiseerde e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw Bestelling. Deze e-mail vormt nog geen aanvaarding van de Bestelling. De bestelling wordt pas geaccepteerd en het contract komt pas tot stand wanneer Gemini de producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een Orderbevestiging waarin staat dat de bestelde Producten zijn verzonden.

  Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door Gemini worden geaccepteerd. Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of per e-mail naar info@gemini-official.com, onder vermelding van het bestelnummer. In geval van annulering zal Gemini de kosten terugbetalen van de Producten die deel uitmaken van de geannuleerde Bestelling.

  Gemini accepteert geen annuleringen op een andere manier dan hierboven vermeld. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure onder artikel 9 van deze voorwaarden.

  5.  Niet beschikbare producten

  Gemini levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven, altijd juist is. Wanneer u echter een Bestelling plaatst, kunnen bepaalde Producten helaas niet op voorraad zijn.

  Als Gemini u de bestelde Producten niet binnen 14 dagen na de datum van uw Bestelling kan leveren, zal Gemini de Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de Producten in de geannuleerde Bestelling terugbetalen.

  Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onaangetast.

  6.   Prijzen

  De prijzen van de Producten staan vermeld op de Website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling heeft geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

  Er kunnen bezorgkosten van toepassing zijn op de Bestelling zoals aangegeven op de Website op het moment dat u uw Bestelling plaatst. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestelling, de plaats van levering en de gewenste verzendmethode.

  7.   Betaling

  Als u met een creditcard of betaalkaart betaalt, moet u uw kaartgegevens verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of betaalkaart wordt afgeschreven voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw bestelling door u wordt geplaatst. Gemini zal uw Bestelling niet accepteren of de Producten aan u leveren totdat de uitgever van uw creditcard of betaalkaart de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is Gemini niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.

  8.   Levering

  Bestelling van Producten via de Website kan wereldwijd worden geleverd.

  De levering gebeurt door Bpost, de nationale postdienst van België. De plaats van levering is het leveringsadres dat u in de bestelling hebt opgegeven.

  Gemini spant zich naar redelijkheid in om de Producten binnen de op de Website vermelde levertijd te leveren, maar Gemini kan deze levertijd niet garanderen. Gemini is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt door vertragingen in de levering.

  De eigendom van en het risico van verlies van de Producten gaan bij levering op u over.

  Gemini zal de Producten naar u verzenden op het afleveradres dat vermeld staat op uw Orderbevestiging. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

  9.   Intrekking

  Als u de bestelde Producten hebt ontvangen en niet tevreden bent met een van deze of van gedachten bent veranderd na ontvangst van de Bestelbevestiging, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgaaf van reden en verzoeken om terugbetaling binnen 14 ( veertien) kalenderdagen na levering van de Producten, op voorwaarde dat u de Producten aan Gemini retourneert volgens de procedure zoals aangegeven in paragraaf 10. Houd er rekening mee dat zolang de Producten in uw bezit blijven, u verplicht bent ervoor te zorgen dat de Producten veilig worden bewaard , veilig en in goede staat.

  Uw betaling wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst door Gemini van de geretourneerde Producten teruggestort.

  10.   Garantie

  Gemini biedt 12 maanden garantie op de producten. Indien een Product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte Product terug te sturen naar Gemini volgens de procedure beschreven in paragraaf 10. Indien Gemini vaststelt dat het Product inderdaad defect is, wordt het defecte Product zal worden gerepareerd of vervangen.

  11.    Retourneren & ruilen

  Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd of geruild met uitzondering van defecte garantieproducten in artikel 10. De verzendkosten naar Gemini zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van Gemini naar de klant worden betaald door Gemini.

  Om Producten te retourneren kunt u een e-mail sturen naar info@gemini-official.com met het Ordernummer en retourneer de bestelde Producten naar ons retouradres. Vermeld uw gegevens in een korte brief die bij de retourzending zit en voeg de zwarte kartonnen doos toe. Binnen 10 dagen na ontvangst wordt het bedrag van de betaalde Producten teruggestort.

  Voor het ruilen van Producten kunt u een e-mail sturen naar info@gemini-official.com onder vermelding van het Ordernummer en retourneer de bestelde Producten naar ons adres. Vermeld uw gegevens in een korte brief die bij het geruilde product is gevoegd. Bij het verzenden van een ruil is het niet nodig om de zwarte kartonnen doos mee te sturen. Dezelfde procedure geldt voor de garantie Producten in artikel 10.

  Het retouradres van het bedrijf is:

  GEMINI keert terug
  Prins Boudewijnlaan 7 D18
  2550 Kontich, Belgium

  Producten die zijn gekocht via de officiële Gemini-dealers kunnen alleen worden geretourneerd en geruild in de winkel waar de producten zijn gekocht.

  12.   Aansprakelijkheid

  De Producten zijn uitsluitend gemaakt om als armband om de pols te dragen en uitsluitend voor modedoeleinden. De Producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik of doel dan ook. De Producten bevatten kleine stukjes en beetjes die verstikkingsgevaar kunnen opleveren en zijn daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan vier (4) jaar. Gemini is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het (onjuiste) gebruik van de Producten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel.

  Gemini is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuiste) gebruik van de Website en het verstrekken van onjuiste gegevens.

  Schade die naar uw mening te wijten is aan opzet of grove schuld van Gemini, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Gemini te worden gemeld. Schade die niet zo spoedig mogelijk bij Gemini wordt gemeld, kan niet worden vergoed, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

  Indien ondanks het bepaalde in dit lid toch op enig moment aansprakelijkheid van Gemini mocht ontstaan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Gemini in rekening gebrachte factuurbedrag.

  Iedere aanspraak op schadevergoeding verjaart één jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

  Niets in deze Algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument en uw rechten op garantie.

  13.   Klachten

  Als u een klacht of andere opmerking wilt maken, neem dan zo snel mogelijk contact op met Gemini via e-mail naar info@gemini-official.com. Gemini beantwoordt eventuele klachten van klanten zo snel mogelijk en binnen maximaal 3 werkdagen.

  14.   Verwerking van persoonsgegevens

  Door uw bestelling te plaatsen, stemt u ermee in en begrijpt u dat Gemini de door u verstrekte gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt tijdens het plaatsen van de bestelling op de website, voor het proces van de bestelling.

  15.   Intellectuele eigendomsrechten

  Het Gemini-handelsmerk, evenals alle handelsmerken, al dan niet figuratief, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die voorkomen op haar producten, accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Gemini en aan haar gelieerde ondernemingen. Het is ten strengste verboden handelsmerken waarnaar wordt verwezen, foto's, afbeeldingen en logo's, geheel, gedeeltelijk of gewijzigd, op welke manier dan ook te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemini. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

  16.   Omstandigheden buiten de macht van Gemini

  Gemini levert redelijke inspanningen om haar verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden na te komen. Gemini kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-nakoming als een dergelijke vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongelukken, oorlog of onlusten, stakingen , stakingen of werkonderbrekingen, enige vorm van overheidsingrijpen, handelen of nalaten van een derde partij, verzuim van diens leverancier(s), verzuim van u om ons een correct afleveradres op te geven of een adreswijziging door te geven, of een verzuim door u om de betaling te beïnvloeden.

  Gemini zal u zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nakomen.

  17.   Doorverkoop van producten

  De Producten worden alleen gedistribueerd via de Website en via de winkels van de geautoriseerde wederverkopers van Gemini. U mag uzelf niet verkeerd voorstellen als een geautoriseerde wederverkoper of als gekwalificeerd om de Producten door te verkopen. Gemini behoudt zich het recht voor om de acceptatie van uw bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar producten door te verkopen.

  18.   Slotbepalingen

  Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van België met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van producten.

  In het geval dat een van de partijen een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijke bepaling of op enigerlei wijze het recht wordt aangetast om een dergelijke bepaling later af te dwingen.