Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

U / Uw: de klant die via de Website een Contract aangaat.

Gemini: het bedrijf dat officiële producten van Gemini verkoopt.

Website: de website www.gemini-official.com

Producten: de producten die Gemini via de Website verkoopt.

Bestelling: het bestellen van Producten via de Website.

Algemene voorwaarden: de verkoopvoorwaarden.

Orderbevestiging: de e-mail die Gemini u stuurt met de aanvaarding van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.

Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen jou en Gemini.

2. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u producten via de website koopt en deze producten worden geleverd. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Door te bevestigen dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden vormen samen met de bestelling en de orderbevestiging het contract tussen u en Gemini voor de levering van producten. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op onze website.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, de producten of uw bestelling, neem dan contact met ons op via e-mail naar info@gemini-official.com

3. Productinformatie

Gemini levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig accuraat is. Gemini garandeert echter niet dat er geen fouten zijn in de beschrijving en / of prijsstelling van de Producten. Niets van het materiaal op de website mag worden beschouwd als een verklaring of vertegenwoordiging met betrekking tot producten.

Gemini levert redelijke inspanningen om de eigenschappen van Producten, inclusief de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven. Omdat de werkelijke kleur die u ziet kan afhangen van uw computersysteem en instellingen en de Producten van Gemini handgemaakt zijn, kan Gemini niet garanderen dat het geleverde Product volledig overeenkomt met het Product weergegeven op de Website.

Gemini behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over Producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) op de Website te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten hebben echter geen invloed op reeds geplaatste en geaccepteerde Bestellingen.

Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven producten.

4. Een bestelling plaatsen

Door een bestelling op de website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

Om een bestelling te plaatsen, selecteert u de producten op de website, plaatst u de producten in het winkelwagentje, selecteert u de verzendmethode van uw voorkeur en betaalt u voor de producten. Gemini kan geen bestellingen accepteren die op een andere manier dan hierboven beschreven zijn geplaatst.

Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde producten te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door Gemini. Gemini kan op elk moment en naar eigen goeddunken weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:

  • U heeft onjuiste informatie verstrekt;
  • De Website bevat een fout met betrekking tot de Producten die u heeft besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de Producten);
  • De Producten die u heeft besteld, zijn niet langer beschikbaar via de Website;
  • Gemini vermoedt dat u jonger bent dan 18 jaar;

  Gemini is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van Producten van de Website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud van de Website, het weigeren om een Bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.

  Als Gemini uw bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal Gemini zo snel mogelijk per e-mail contact met u opnemen. Als Gemini uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de Producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en / of andere informatie over de Producten waarvoor de Bestelling is geplaatst, zal Gemini u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. In dat geval zal Gemini de Bestelling van die Producten annuleren en het bedrag dat u voor die Producten heeft betaald, wordt terugbetaald.

  Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Deze e-mail vormt nog geen aanvaarding van de Bestelling. De bestelling wordt geaccepteerd en het contract komt pas tot stand wanneer Gemini de producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een Orderbevestiging met de mededeling dat de bestelde Producten zijn verzonden.

  Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door Gemini worden geaccepteerd. Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of per e-mail naar info@gemini-official.com, onder vermelding van het bestelnummer. In geval van annulering vergoedt Gemini de kosten van de producten die in de geannuleerde bestelling zijn opgenomen.

  Gemini accepteert geen annuleringen die op een andere manier dan hierboven vermeld zijn gedaan. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure onder clausule 9 in deze algemene voorwaarden.

  5. Niet-beschikbare producten

  Gemini levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven, altijd correct is. Wanneer u een bestelling plaatst, is het echter mogelijk dat bepaalde producten niet op voorraad zijn.

  Als Gemini niet in staat is om u de bestelde producten binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te leveren, zal Gemini de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen.

  Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onaangetast.

  6. Prijsstelling

  De prijzen van de producten worden aangegeven op de website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling heeft geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

  Er kunnen bezorgkosten van toepassing zijn op de bestelling, zoals aangegeven op de website op het moment dat u uw bestelling plaatst. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestelling, de plaats van levering en de door u gewenste verzendmethode.

  7. Betaling

  Als u met een creditcard of pinpas betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of betaalpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw bestelling door u wordt geplaatst. Gemini zal uw Bestelling niet accepteren of de Producten aan u leveren totdat uw creditcard- of debetkaartuitgever de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is Gemini niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.

  8. Levering

  Bestelling van producten via de website kan wereldwijd worden geleverd.

  Levering geschiedt door Bpost, de nationale postdienst van België. De plaats van levering is het afleveradres dat u in de Bestelling heeft opgegeven.

  Gemini levert redelijke inspanningen om de Producten binnen de op de Website aangegeven levertijd te leveren, maar Gemini kan deze levertijd niet garanderen. Gemini is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt door vertragingen in de levering.

  Het eigendom van en het risico van verlies van de Producten gaan bij levering op u over.

  Gemini stuurt de Producten naar u op het afleveradres dat op uw Orderbevestiging staat vermeld. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

  9. Intrekking

  Als u de bestelde producten heeft ontvangen en niet tevreden bent met een van de producten, of als u van gedachten bent veranderd over de aankoop ervan na ontvangst van de orderbevestiging, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgaaf van reden en binnen 14 ( veertien) kalenderdagen na levering van de producten, op voorwaarde dat u de producten naar Gemini retourneert volgens de procedure die is aangegeven in paragraaf 10. Houd er rekening mee dat zolang de producten in uw bezit blijven, u verplicht bent om ervoor te zorgen dat de producten veilig worden bewaard , veilig en in goede staat.

  Uw betaling wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dertig dagen na ontvangst door Gemini van de geretourneerde Producten, terugbetaald.

  10. Garantie

  Gemini geeft 12 maanden op de Producten. Als een product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte product naar Gemini te retourneren volgens de procedure die is aangegeven in paragraaf 10. Als Gemini vaststelt dat het product inderdaad defect is, is het defecte product wordt gerepareerd of vervangen.

  11. Retourneren en ruilen

  Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd of geruild met uitzondering van defecte garantieproducten in artikel 10. De verzendkosten die naar Gemini worden gestuurd, zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van Gemini naar de klant worden betaald door Gemini.

  Stuur een e-mail naar om producten te retourneren info@gemini-official.com met het bestelnummer en retourneer de bestelde producten naar ons retouradres. Vermeld uw gegevens in een korte brief bij de retourzending en voeg de zwarte kartonnen doos toe. Binnen 10 dagen na ontvangst wordt het bedrag van de betaalde Producten teruggestort.

  Om Producten te ruilen, stuurt u een e-mail naar info@gemini-official.com onder vermelding van het bestelnummer en de bestelde producten terug te sturen naar ons adres. Vermeld uw gegevens in een korte brief die bij het geruilde product is gevoegd. Bij het verzenden van een ruil is het niet nodig om de zwarte kartonnen doos mee te sturen. Dezelfde procedure is van toepassing op de garantieproducten in artikel 10.

  Het retouradres van het bedrijf is:


  Gemini Retours

  Prins Boudewijnlaan 7 D18

  2550 Kontich

  België, Europa

   

  Producten die zijn gekocht via de officiële Gemini Retailers kunnen alleen worden geretourneerd en geruild in de winkel waar de Producten zijn gekocht.

  12. Aansprakelijkheid

  De producten zijn uitsluitend gemaakt om als armband om de pols te dragen en alleen voor modedoeleinden. De producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik dan ook. De Producten bevatten kleine stukjes en beetjes die verstikkingsgevaar kunnen opleveren en zijn daarom niet geschikt voor kinderen onder de vier (4) jaar. Gemini is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (oneigenlijk) gebruik van de Producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel.

  Gemini is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuist) gebruik van de Website en het ter beschikking stellen van onnauwkeurige gegevens.

  Schade die naar uw mening het gevolg is van opzet of grove schuld van Gemini, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Gemini te worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan Gemini wordt gemeld, kan niet worden vergoed, tenzij u overtuigend kunt aanvoeren dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

  Indien ondanks het in dit lid bepaalde op enig moment aansprakelijkheid van Gemini ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door Gemini in rekening gebrachte factuur.

  Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

  Niets in deze algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument en uw garantierechten.

  13. Klachten

  Als u een klacht of andere opmerking heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Gemini via e-mail naar info@gemini-official.com. Gemini zal eventuele klachten van klanten zo snel mogelijk en binnen maximaal 3 werkdagen beantwoorden.

  14. Verwerking van persoonsgegevens

  Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat Gemini de door u verstrekte gegevens tijdens het plaatsen van de bestelling op de website opslaat, verwerkt en gebruikt voor het verwerken van de bestelling.

  15. Intellectuele eigendomsrechten

  Het Gemini-handelsmerk en alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op zijn producten, accessoires of verpakkingen verschijnen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Gemini. en zijn aangesloten bedrijven. Het is ten strengste verboden handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's, volledig, gedeeltelijk of gewijzigd, te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemini, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

  16. Omstandigheden buiten de macht van Gemini

  Gemini levert redelijke inspanningen om zijn verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden na te komen. Gemini kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of het niet uitvoeren als een dergelijke vertraging of storing wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of burgerlijke onlusten, staking , vakbondsactie of werkonderbreking, enige vorm van overheidsingrijpen, een handeling of nalatigheid van een derde partij, het in gebreke blijven van zijn leverancier (s), het nalaten van u om ons een correct afleveradres op te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een nalaten door u om de betaling te beïnvloeden.

  Gemini zal u zo snel mogelijk na het plaatsvinden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen.

  17. Wederverkoop van producten

  De producten worden alleen gedistribueerd via de website en via de winkels van geautoriseerde wederverkopers van Gemini. U mag uzelf niet verkeerd voorstellen als geautoriseerde wederverkoper of gekwalificeerd om de producten door te verkopen. Gemini behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van uw Bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar Producten door te verkopen.

  18. Slotbepalingen

  Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van België met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van producten.

  In het geval dat een van de partijen een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet afdwingt, betekent dit geen verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde en heeft dit op geen enkele manier invloed op het recht om deze voorwaarde later af te dwingen.